Studie

Přečtěte si výsledky výzkumu v podobě komplexní studie Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničněpolitických elit.

Najdete v ní

  • komentované grafy a vizualizace
  • bodové shrnutí nejdůležitějších poznatků
  • vysvětlení metodologie a průběhu průzkumu
  • popis vzorku respondentů

Stáhnout studii: (PDF, 3.55 MB)