Trendy české zahraniční politiky:
Studie zahraničněpolitických elit

Jakým způsobem uvažují o mezinárodním dění a postavení České republiky v současném světě lidé, kteří ovlivňují tvorbu zahraniční politiky? Hledání odpovědi na tuto otázku bylo hlavním cílem průzkumu Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničně politických elit, který zmapoval názory více než stovky českých politiků, diplomatů, novinářů i expertů. Tři desítky otázek pokrývají široké spektrum témat – od role ČR ve světě přes její bilaterální a multilaterální vztahy až po vybrané aktuální problémy.

Výsledky jsou k dispozici trojím způsobem:

Hlavní zjištění

  • Zásadními tématy české zahraniční politiky jsou energetika, vývoj EU a stav globální ekonomiky.
  • Klíčovými mezinárodními organizacemi jsou pro ČR Evropská unie a NATO, význam dalších institucí je vnímán skeptičtěji.
  • V Evropské unii předpokládají respondenti vývoj v rámci „vícerychlostní Evropy“.
  • Vývoj transatlantických vztahů bude poznamenán stahováním USA z Evropy.
  • Nejvýznamnějším partnerem ČR je Německo, následované USA a Slovenskem.
  • Slovensko, SRN a Polsko jsou nejlépe hodnocenými partnery, nejhůře dopadlo Rusko, Čína a Ukrajina.